Detroits facader

Denne billedeserie fra juli 2011, er taget i boligområderne i den slemt forfaldne by, og er en del af en større fotografisk undersøgelse, støttet af Staten Kunstfond og Dreyers Fond.
Baggrundsinfo om projektet:
I flere århundreder har det været byplanlæggernes vigtigste opgave at få plads til en stigende befolkning i de store byer. Det er blandt andet sket ved at udvide byerne med forstæder. Men i flere områder går udviklingen nu den anden vej: Befolkningstallet i byerne falder, og man er nødt til at afvikle dele af byen.
12 af de amerikanske byer, som i 1960 var blandt de 20 største, havde i 2008 færre indbyggere.
Med betegnelsen ‘shrinking cities’ er der kommet fokus på de byer, der undergår en negativ udvikling i form af tilbagegang i både økonomi og befolkningstal. Med dette nye bybegreb, er der et behov for nytænkning indenfor planlægning og arkitektur, hvor det synes påtrængende at undersøge alternativer til vækstparadigmet og eftersøge nye planlægningsprincipper, hvor vækst ikke er den enerådende præmis.
Spørgsmålet er, hvordan man gør byen mindre igen, uden at byen mister den tæthed, der historisk set har fået byen til at fungere som kulturelt og økonomisk kraftcenter.
Hvor udbredt fænomenet er, fremgår af undersøgelser foretaget af FN-organisationen UN-Habitat, der følger udviklingen i verdens storbyer. I sin seneste rapport om storbyer konkluderer organisationen, at mere end halvdelen af alle storbyer i den udviklede verden har mistet indbyggere i de seneste 30 år.
Når der bør være mere fokus på de skrumpende storbyer, så skyldes det blandt andet, at der ofte følger en bunke problemer med i kølvandet på en massiv folkeflugt.
Først og fremmest er der selvfølgelig en masse boliger, der kommer til at stå tomme. Et af de steder, hvor problemet er allerstørst, er i den gamle bilby Detroit i USA, der fra 1960 til 2011 er skrumpet fra over 2.000.000 til 700.000 indbyggere.
Tiltagende økonomiske problemer medførte, at Detroit den 18. juli 2013 måtte indgive konkursbegæring med en samlet gæld på op mod 20 mia. dollars. Dette var den 34. kommunale konkurs i USA side 2010 og den største nogen sinde i USA’s historie.
Tilmed peger både eksperter og utallige befolkningsfremskrivninger på, at de skrumpende storbyer vil blive mere og mere udbredte i takt med aldringen af befolkningen i USA og Europa. Sagt lidt firkantet, så er der simpelthen ikke født nok børn i de seneste 50 år til, at byerne kan blive fyldt ud.

 

Mine billeder portrætterer det smukke i de uskønne sider af hverdagens rum.